fbpx

House rules

House rules

HÁZIREND
Kedves fiatalok!

A belépéssel a házirendet elfogadom és be nem tartásának következményeit vállalom.

A belépés megvásárlása csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha elfogadod a Sörház házirendjét és biztonsági rend szabályait, valamint tudomásul veszed, hogy annak betartását a vezetőség és a rendezők végzik. A rendezvényeken való részvételhez érvényes személyi igazolvány és a pénztárnál megváltott belépő szükséges!

Az adott estére megváltott karszalag egyszeri belépésre jogosít. Amennyiben nem rendelkezel, vagy nem viseled az aznap estére kiadott karszalagot ismét meg kell váltanod a teljes áru belépti díjat.

A karszalag használata kötelező, azt nem viselő személyt a rendezők kivezetik. Sörház területén alkoholt árusítunk és mivel a fiatalkorúak kiszolgálása törvénybe ütközik és büntetendő, a diszkó egész területén 16-18 év közötti fiatalok éjfélig, éjfél után csak és kizárólag 18. életévüket betöltött fiatalok tartózkodhatnak.

18 éven aluli személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki. 18 év alatti vendégeink eltérő színű karszalagot kapnak a hatályos jogszabályok betartása érdekében.

Azokat a fiatalokat, akik személyiségi jogaikra vagy egyéb okokra hivatkozva nem mutatják fel a személyi vagy diákigazolványukat, NEM tudjuk a diszkó területére beengedni.

Alkohol, kábítószer vagy egyéb befolyásoltság hatása alatt álló személy, valamint a nem kulturált öltözékben (pl.: tréningruha, edzőruha, melegítő, rövid szárú sportnadrág stb.) továbbá véres, koszos ruhában megjelenő vendég, illetve hátizsákkal, övtáskával, nylon bevásárló szatyorral érkező személy a rendezvényt még VIP klubtagsági kártya birtokában sem látogathatja.

Jegyet nem váltunk vissza.

A közönséget, illetve a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy agresszív magatartást tanúsító személyeket a rendezők a szórakozóhelyről kivezethetik és véglegesen kitilthatják. Nézeteltérés vagy esetleges verekedés esetén az összes résztvevő fél távozásra van felszólítva, ha kezdeményezett, ha nem. A helyiség területén okozott bármilyen szándékos rongálás Teljes kártérítési kötelezettséget von maga után.

A Sörház területére üveget, poharat, üvegtárgyat, ütő-, szúró-, vágóeszközt, fegyvert vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos. A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál úgynevezett közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül, ezek észlelésénél a rendőrséget értesítjük.

A Sörház területére italt (alkoholt és alkoholmenteset egyaránt), élelmiszert semmilyen mennyiségben nem lehet behozni. Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki elfogyasztani, ellenkező esetben átadni a biztonsági szolgálatnak vagy a bejáratnál elhelyezett kukákba kidobni.

A jegy megvásárlásával egyidejűleg elfogadod, hogy a rendezvényről hang- és képfelvétel készül, amely a Sörház és médiapartnerei weboldalán, továbbá a szórakozóhely promóciós anyagaiban is megjelenhet. Minden résztevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben.

Kép- és hangfelvételt a rendezvényről csak és kizárólag a rendezők beleegyezésével lehet készíteni.

A Sörház területén és a hozzá tartozó parkolóban a vezetőség írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni, árumintát illetve szórólapot osztogatni.

A tánctéren és a színpadon az italfogyasztás és a dohányzás balesetveszélyes és tilos! Italfogyasztás a diszkó bármely más területén lehetséges. Az üres poharakat és üvegeket hagyjátok a legközelebbi italtartó pulton, és ne a földre helyezzétek! Megkönnyítve a pohárszedők munkáját.

A pultokba, ruhatárba, az öltözőkbe és a raktárakba továbbá a lemezlovas pultjába – a személyzeten kívül – belépni, benyúlni tilos!

Asztalokon, székeken és egyéb bútortárgyakon táncolni életveszélyes és tilos! Ha valaki felmegy, egy bútordarabra ezt kizárólag saját felelősségre teheti. Ebből eredendő bármilyen sérülését vagy balesetért felelősséget nem vállalunk. A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért. A kulturált viselkedési forma és megjelenés mindenkitől elvárt.

A Sörház területén ruhatár üzemel. A kabátokban, ruhaneműkben és táskákban elhelyezett tárcákért, pénzért, mobiltelefonokért és egyéb értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!

A lemezlovas pultja vendégektől elzárt munkaterület, italtartónak, és ruhatárnak nem használható. Az ott dolgozók jogában áll az idegen tárgyakat (ruhák, táskák, kabátok, poharak, üvegek, stb.) eltávolítani, az illetékteleneket kiküldeni.

Az elvesztett ruhatári jegy esetén a ruhanemű kiadása ruhatári jegy nélkül, kizárólag az utolsó vendég távozása után lehetséges.

A ruhatárban hagyott ruhaneműket a következő rendezvény napján már át lehet venni, ezeket 2 hónapig őrizzük meg.

Kérjük, a talált tárgyakat add le a személyzet bármely tagjánál, elveszett tárgyaidat a bejáratnál keresd. A rendezvény után a diszkó területén talált tárgyakat 2 hétig őrizzük. Ezeket a következő rendezvényeken a tulajdonosa a bejáratnál átveheti. A diszkó területén elveszített értékekért felelősséget vállalni nem tudunk, ezért javasoljuk, senki ne hagyja mobiltelefonját, táskáját, ruházatát és egyéb értékeit őrizetlenül!

A megrendelt italok fogyasztás előtt, a pultnál azonnal fizetendők.

Kérjük, a személyzet egyik tagját se zavarják a folyamatos munkavégzésben!

Kérjük, a szórakozóhely előtt mellőzzék a hangoskodást és a szemetelést!

A városban különböző társüzletekben és hirdető táblákon elhelyezett programok csak tájékoztató jellegűek. A pontos programok a Sörház honlapján, a www.pecsisorhaz.hu címen és a folyamatosan frissülő facebook profilon, a www.facebook.com/sorhazpecs címen találhatóak. A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják, ezért érdemes a rendezvény napján megtekinteni a felületeken az aktuális programot.

A fenti szabályok közül akár csak egy pontot is megszegő látogatókat a rendezőség a helyszínről eltávolítja és ebben az esetben a jegy árát sem köteles visszatéríteni, illetve tagság esetén a tagság megszűnését vonhatja maga után!

A biztonságos szórakozás érdekében kérjük a fenti szabályok betartását.

Jó szórakozást kívánunk:
Sörház

7624 Pécs
Xavér utca 19.